Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ostrołęka

Nawiązanie współpracy z kierownikami obozów harcerskich, ustalenie sposobów łączności, miejsc zbiórki i dróg ewakuacyjnych, to tylko niektóre zadania jakie realizowali policjanci z zespołu do spraw nieletnich ostrołęckiej komendy z przedstawicielami Państwowej Stacji Sanitarnej w Ostrołęce. Wspólne działania służb mają zapewnić bezpieczeństwo podczas trwania letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Stowarzyszenie Harcerstwa katolickiego ,, Zawisza” obóz harcerski w Wachu zgromadził kilkadziesiąt osób, nie mogło więc zabraknąć tam ostrołęckich policjantów.

Stowarzyszenie Harcerstwa katolickiego ,, Zawisza”  Federacja Skautingu Europejskiego 2, Hufiec warszawski  w Wachu zorganizował  obóz dla harcerzy z całej Polski.

Mając na względzie bezpieczeństwo uczestników obozu policjanci wspólnie z przedstawicielami Państwowej Stacji Sanitarnej w Ostrołęce przeprowadzili z nimi działania profilaktyczne.

Oprócz prelekcji na temat bezpiecznych wakacji, mundurowi instruowali uczestników obozu jak zachować się w sytuacjach kryzysowych, takich jak drastyczne pogorszenie się warunków pogodowych – wichury , burze czy pożar. Każdy zuch wie jak należy w takiej sytuacji reagować, komu zgłaszać zagrożenie i gdzie się schronić.

Dużą atrakcją dla dzieci była możliwość zapoznania się ze sprzętem policyjnym będącym na wyposażeniu ostrołęckich funkcjonariuszy.

Podczas pogadanki o bezpieczeństwie nad wodą dzieci otrzymały ulotki ”Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” a najmłodsi naklejki z numerami alarmowymi.

Ponadto funkcjonariusze sprawdzili drożności dróg dojazdowych do ośrodka, dróg ewakuacyjnych, zabezpieczenia miejsc noclegowych i innych miejsc, w których przebywają uczestnicy obozów. Ustalone zostały zasady wymiany informacji i ostrzegania o zagrożeniach, oraz sposoby kontaktowania się ośrodka ze służbami.

Bezpieczeństwo najmłodszych podczas letniego wypoczynku jest dla nas priorytetem, dlatego tego typu spotkania będą kontynuowane.


asp. Tomasz Żerański