OSTROŁĘCKIE CENTRUM KULTURY


Ostrołęckie Centrum Kultury przygotowuje program rozwoju działalności na kolejne lata. Przy opracowywaniu tego dokumentu korzystamy z doświadczeń i wiedzy własnej kadry, działaczy kultury ale bardzo nam zależy na tym by w programie rozwoju OCK znalazły się też oczekiwania i pomysły mieszkańców naszego miasta. Drodzy Ostrołęczanie, proponujemy Wam udział w tworzeniu programu i zapraszamy do nadsyłania Waszych pomysłów, sugestii. Zwracamy się zarówno do tych mieszkańców, którzy obecnie korzystają z oferty OCK a mają swoje nowe oczekiwania jak i do tych, którzy rzadko bywają w progach Centrum by zechcieli powiedzieć bądź napisać co winno znaleźć się w ofercie kulturalnej miasta ażeby stała się bardziej atrakcyjna dla nich. Propozycje swoje można przedstawiać drogą poczty elektronicznej, w formie korespondencji papierowej oraz w trakcie kontaktów bezpośrednich w siedzibie OCK do 10.09.2019 r.
Ostrołęckie Centrum Kultury jest dla mieszkańców i chcemy by każdy znalazł u nas coś dla siebie.
Zapraszamy do współpracy by razem zrobić coś na co Ostrołęka zasługuje.

Tadeusz Wiśniewski
Dyrektor OCK w Ostrołęce.
OSTROŁĘCKIE CENTRUM KULTURY