W sali konferencyjnej Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce miało miejsce podpisanie porozumienia w sprawie współpracy Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, Urzędem Miasta Ostrołęki oraz Zespołem Szkół Zawodowych nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzięki niemu pierwszy raz w historii tej szkoły powstały klasy o profilu policyjnym.

Dziś punktualnie o godzinie 10:30 rozpoczęło się spotkanie podczas którego pomiędzy Komendantem Miejskim Policji w Ostrołęce podinspektorem Krzysztofem Szymańskim, Prezydentem Miasta Ostrołęki Panem Łukaszem Kulikiem oraz Dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Ostrołęce Panią Anną Dudzic zawarte zostało porozumienie o stworzeniu w tej placówce oświatowej klas o profilu policyjnym.

W uroczystości oprócz wyżej wymienionych osób wzięli udział także: Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Ostrołęce podinspektor Andrzej Siurnicki wraz z Naczelnikiem Wydziału Prewencji komisarzem Piotrem Góralczykiem oraz podległymi im policjantami, Dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Ostrołęce Pani Anna Gocłowska oraz Zastępca Dyrektora ZSZ nr 3 Pani Barbara Olech.

Zawarte porozumienie określa zasady i zakres współpracy ostrołęckich policjantów na rzecz uczniów, którzy swoją przyszłość zawodową wiążą ze służbami mundurowymi powołanymi do ochrony prawa i porządku publicznego oraz w celu podniesienia poziomu nauczania i kształtowania wśród młodzieży szacunku do munduru i tradycji Policji.

Uczniowie klas o profilu mundurowym mają możliwość uczestniczenia w lekcjach pokazowych organizowanych na terenie jednostki Policji, a także biorą udział w tematycznych lekcjach dydaktycznych, mających na celu podnoszenie ich świadomości prawnej i społecznej za stan bezpieczeństwa publicznego, a także zapoznanie młodzieży z funkcjonowaniem, zadaniami i uprawnieniami policji.

W porozumieniu biorą udział dwie klasy: jedna klasa uczniów po szkole podstawowej oraz druga - po gimnazjum. Raz w tygodniu uczniowie będą mieli zajęcia z przedmiotu Edukacja Policyjna, które prowadzić będą policjanci Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce - kom. Piotr Góralczyk oraz mł. asp. Aneta Waracka. Zajęcia prowadzone będą zgodnie z Programem nauczania dla klas ponadgimnazjalnych w zakresie funkcjonowania Policji "Edukacja Policyjna 2016" opracowanym przez Gabinet Komendanta Głównego Policji we współpracy z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, Komendą Wojewódzka Policji w Poznaniu oraz Szkołą Policji w Katowicach. Uczniowie pierwsze zajęcia mają już za sobą.

 

Ponadto każdy z uczniów tego profilu będzie mógł poszerzać swoją wiedzę i poznać dokładnie formację mundurową jaką jest policja i z bliska zetknąć się z naszą służbą, ponieważ trzeba pamiętać, że jest to służba społeczeństwu, a nie praca. Być może dzięki temu młodzi ludzie dużo łatwiej będą mogli odpowiedzieć sobie na pytanie z jakim zawodem chcą związać swoją przyszłość.

podkom. Tomasz Żerański

KMP Ostrołęka