Szanowni mieszkańcy Ostrołęki.
W dniu 7 sierpnia 2019 roku, zaprosiliśmy Państwa do nadsyłania swoich propozycji do programu działalności Ostrołęckiego Centrum Kultury w Ostrołęce. Chcieliśmy w ten sposób umożliwić Państwu wskazanie oczekiwań, współtworzenie razem z nami programu działalności kulturalnej w mieście. Współpraca taka sprawi, że mieszkańcy naszego miasta nie będą „skazani” na propozycje tworzone wyłącznie przez nas jako pracowników kultury. Liczba pomysłów przedstawianych przez adresatów naszej oferty współpracy przerosła nasze oczekiwanie co potwierdza, że mieszkańcy Ostrołęki są ludźmi aktywnymi i chcą wspólnie z nami być autorami programu. Do dnia 10 września otrzymaliśmy łącznie ponad 100 odpowiedzi, za które bardzo serdecznie dziękujemy. Jest to liczba naprawdę imponująca i jest też potwierdzeniem tego, że pomysł wyjścia z naszą propozycją był pomysłem trafionym. Najczęściej proponowano nam zwiększenie liczby spektakli teatralnych, oraz poszerzenia wachlarza gatunków muzycznych oferowanych ostrołęczanom. Podczas spotkań z miejscowymi mediami mówiliśmy o planach zorganizowania od przyszłego roku cyklicznych koncertów bluesowych, piosenek żeglarskich, muzyki klasycznej ale pojawiły się też oczekiwania wprowadzenia zajęć plastycznych dla seniorów. Okazało się więc, że nasze plany muzyczne i teatralne okazały się zbieżne z oczekiwaniem części osób przedstawiających swoje propozycje. Pomysły przekazywane do nas przez mieszkańców Ostrołęki będą teraz pogrupowane tematycznie, rodzajowo a następnie posłużą do wzbogacenia naszej oferty kulturalnej kierowanej do Państwa.
Po zapoznaniu się z każdą nadesłaną korespondencją w tej sprawie, starałem się przekazać podziękowanie za sugestię ale mam świadomość, że przy tak dużej liczbie propozycji mogło się zdarzyć, że kogoś pominąłem więc jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim Państwu za pomysły nadsyłane m.in. pocztą elektroniczną i przekazywane w trakcie spotkań osobistych.

Tadeusz Wiśniewski- Dyrektor Ostrołęckiego Centrum Kultury w Ostrołęce