Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce wzięli udział w zawodach finałowych w XII Ogólnopolskich Policjantów Dzielnicowych ,,Dzielnicowy roku”. Zarówno ostrołęccy kierownicy rewirów dzielnicowych, jak i dzielnicowy zajęli w zawodach wysokie miejsca. Serdecznie gratulujemy.

W Centrum Szkolenia Policji w Legionowie w dniach 5-6 września dzielnicowi, którzy zwyciężyli w eliminacjach na szczeblu komend miejskich i powiatowych województwa mazowieckiego, a także kierownicy rewirów dzielnicowego przystąpili do rywalizacji o tytuł, odpowiednio - najlepszego dzielnicowego i najlepszego kierownika dzielnicowych w KWP zs. w Radomiu.

W konkursie na szczeblu wojewódzkim startujący w nim dzielnicowi rywalizowali m.in. podczas testu z wiedzy policyjnej, strzelaniu i symulacji przyjęcia interesanta. Zadania te wymagały wykazania się przez dzielnicowych znajomością prewencji, prawa oraz psychologii. Oceniane były umiejętności dzielnicowych w zakresie: komunikacji werbalnej i niewerbalnej, tworzenia atmosfery życzliwości i pomocy obywatelom, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, analizowania i wyciągania wniosków, wskazywania możliwych do zastosowania rozwiązań zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa i normami współżycia społecznego, propagowania metod i sposobów unikania zagrożeń. W zawodach kierowników dzielnicowych uczestnicy rozwiązywali test z wiedzy zawodowej. Rywalizacja podczas zawodów przebiegała na bardzo wysokim poziomie.

 

Asp. Kornelia Suchodolska – Krysińska oraz podkomisarz Tomasz Chrzanowski na co dzień kierownicy rewiru dzielnicowych z Komendzie Miejskiej Policji w Ostrołęce zajęli wysokie miejsca. Policjantka zajęła drugie miejsce na 21 kierowników rewirów dzielnicowych, którzy brali udział w konkursie. Tuż za nią na miejscu 4 uplasował się podkomisarz Tomasz Chrzanowski.

W przypadku dzielnicowych na 56 funkcjonariuszy wysokie 5 miejsce zajął asp. Janusz Kośnik, który na co dzień pełni służbę na osiedlach Sienkiewicza i Łęczysk.  

 

Policjantom biorącym udział w zawodach pogratulował i wręczył pamiątkowe dyplomy oraz puchary Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu mł. insp. Dariusz Krzesicki wspólnie z Zastępca Komendanta ds. Logistycznych Centrum Szkolenia Policji w Legionowie insp. Anną Gołąbek oraz Naczelnik Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu mł. insp. Witold Krawczyk.

podkom. Tomasz Żerański