Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ostrołęka

spotkania z muzyką

Program z udziałem artystów Baletu Dworskiego Cracovia Danza poświęcony będzie sztuce tanecznej epoki baroku. Podczas koncertu zaprezentowane będą najważniejsze barokowe tańce, które królowały na wystawnych balach i w przedstawieniach baletowych najpierw
w Wersalu, a następnie na wszystkich europejskich dworach.
 

 

sala OCK, bilet 5 zł