Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ostrołęka

Dziś w ostrołęckiej  Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego miało miejsce podpisanie umów na dofinansowanie zadań samorządów Powiatu Ostrołęckiego, miasta Ostrołęki, gminy Kadzidło z budżetu Województwa Mazowieckiego. Samorząd Województwa reprezentowali: marszałek Adam Struzik oraz członkinie Zarządu Elżbieta Lanc, Janina Ewa Orzełowska a Powiat Ostrołęcki: starosta Stanisław Kubeł, wicestarosta Krzysztof Parzychowski i skarbnik Aldona Kuciej.

Dzięki dofinansowaniu realizowany będzie  II etap rozbudowy drogi powiatowej Chudek-Gleba-Kierzek-Zawady. Wartość zadania o długości ponad 5 km  to 6.795.506 zł. Pomoc finansowa gminy Kadzidło - 894.000 zł, gminy Baranowo - 223.000 zł. Dofinansowanie uzyskane z budżetu Województwa Mazowieckiego wynosi 4 mln zł.

Fot. Urząd Marszałkowski w Warszawie