1 kwietnia rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Potrwa do 30 września 2021 roku. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Spisać możesz się tu:

https://spis.gov.pl/

 

Uruchomiona została  infolinia spisowa: 22 279 99 99 (opłata zgodna z taryfą operatora). Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00.


Mamy wielką szansę zaznaczyć własną przynależność regionalną oraz fakt posiadania własnej mowy – dialektu kurpiowskiego.
Jeżeli mówicie po kurpiowsku, czujecie się Kurpiankami i Kurpiami - zaznaczcie to w Spisie!
Spiszmy się po kurpiowsku!
Zarząd Główny Związku Kurpiów rekomenduje udzielenie w trzech punktach kwestionariusza spisowego następujących odpowiedzi:
* Jaka jest Pana(i) narodowość?
(Przez narodowość należy rozumieć przynależność narodową lub etniczną – nie należy jej mylić z obywatelstwem)
• polska
• białoruska
• czeska
• karaimska
• litewska
• łemkowska
• niemiecka
• ormiańska
• romska
• rosyjska
• słowacka
• tatarska
• ukraińska
• żydowska
• inna (podać jaka)
(słownik etnonimów z możliwością otwartego zapisu tekstowego)
Zaznaczamy oczywiście narodowość polską.
* Czy odczuwa Pan(i) przynależność także do innego narodu lub wspólnoty etnicznej?
• tak (proszę podać)
(słownik etnonimów z możliwością otwartego zapisu tekstowego)
W tym miejscu wpisujemy (lub podajemy telefonicznie):
tak - Kurpie
• nie, nie odczuwam
* Jakim językiem(ami) zazwyczaj posługuje się Pan(i) w domu?
• wyłącznie polskim
• polskim i innym(i) niż polski (podać jakim/i)
(słownik języków z możliwością otwartego zapisu tekstowego)
W tym miejscu zaznaczamy (podajemy telefonicznie), że polskim i (wpisujemy) kurpiowskim.
• wyłącznie innym(i) niż polski (podać jakim/i)
(słownik języków z możliwością otwartego zapisu tekstowego)