Pracownicy Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej zwracają się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, służącej badaniom naukowym dotyczącym wyzwań związanych z rozwojem współczesnych miast. 

Kwestionariusz ankiety jest dostępny w wersji polskiej i angielskiej: 

wersja PL: https://www.webankieta.pl/ankieta/649130/smart-cities-2021-pl.html

wersja ENG: https://www.webankieta.pl/ankieta/649148/smart-cities-2021-eng.html

Badanie potrwa do 31.07.2021 r.