Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ostrołęka

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje o możliwości ubiegania się o przyznanie:

  • refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
  • jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
  • bonu na zasiedlenie

w ramach środków Funduszu Pracy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce,
ul. 11 Listopada 68, w godzinach 800  - 1400, tel. (29) 760 33 77,7 wew. 230. Formularze wniosków zamieszczone są na stronie internetowej: http://ostroleka.praca.gov.pl.