Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ostrołęka

Do egzaminów zawodowych przeprowadzanych w poszczególnych kwalifikacjach w Powiecie Ostrołęckim przystąpiło w 2021 roku 312 osób.  Egzaminy zdało 256 osób - 82,05 proc., w tym:

137 egzaminów odbyło się w szkołach dla młodzieży (zdało 107 osób - 78,10 proc.),

175 egzaminów w szkołach dla dorosłych (zdało 149 osób - 85,14%).

 

Na najwyższych miejscach uplasowały się Zespoły Szkół Powiatowych w Baranowie (zdawalność ogółem 100%), Łysych (zdawalność  93,94%), Goworowie (zdawalność 93,33%), Kadzidle (zdawalność 76,09%), Czerwinie (zdawalność ogółem 70,45%).

Wśród słuchaczy szkół dla dorosłych najlepszą zdawalnością mogą pochwalić się słuchacze Szkoły Policealnej dla dorosłych w Zespole Szkół Powiatowych w Czerwinie, kształcącej w zakresie kwalifikacji opiekunka dziecięca (89,47% zdawalności).

Zdawalność wśród uczniów szkół dla młodzieży przedstawia się następująco: ZSP w Baranowie (100%), ZSP w Goworowie (93,33%) oraz ZSP w Łysych (90,91%).

Najwyższe wyniki zdawalności w poszczególnych zawodach osiągnęli uczniowie w ZSP w Baranowie 100% - w technikum kształcącym w zawodzie technik agrobiznesu i technik technologii żywności, w ZSP w Goworowie 93,33%  zdawalności w technikum kształcącym w zawodzie technik agrobiznesu, w ZSP w Troszynie 91,67% zdawalności w zawodzie technik agrobiznesu, 83,33% zdawalności w ZSP w Myszyńcu w Branżowej Szkole I stopnia - prowadzenie produkcji rolniczej.

Wysoką zdawalnością mogą pochwalić się również Zespoły Szkół Powiatowych w zakresie kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Do egzaminów przystąpiło 146 osób - zdało 130 osób (89,04%). Najlepiej egzaminy zdali słuchacze kursu w zakresie kwalifikacji - prowadzenie produkcji rolniczej, którzy osiągnęli wyniki: ZSP w Baranowie - 100%, ZSP w Kadzidle - 94,44%, kwalifikacja - organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie w ZSP w Łysych - 100% zdawalności.