W związku z pojawiającymi się sygnałami od właścicieli firm z terenu miasta i powiatu ostrołęckiego o otrzymaniu fakultatywnych wezwań do zapłaty zwracamy się z apelem o dokładne sprawdzanie takich informacji. Wpisy na prawdziwą ewidencję firm za które podszywają się osoby są bezpłatne. Sprawdzajmy dokładnie każde tego rodzaju wezwanie i upewniajmy się, czy taka opłata jest konieczna. Opłata fakultatywna jak było podane w przedmiotowych wezwaniach do zapłaty jest opłatą DOBROWOLNĄ.

Na rynku funkcjonują firmy komercyjne przesyłające przedsiębiorcom oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie rejestrów. Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski. Ma on charakter czysto informacyjny czy reklamowy. Podanie przez przedsiębiorców swoich danych takim firmom, a także wniesienie ewentualnych opłat, jest całkowicie dobrowolne.

Tylko na przestrzeni ostatnich kilku dni otrzymaliśmy od naszych mieszkańców dwa tego rodzaju sygnały.  W otrzymanych wezwaniach do zapłaty znalazły się prawdziwe dane firm takie jak nip i regon oraz wypełnione już polecenie przelewu. W obydwóch przypadkach był podany bardzo krótki termin na dokonanie przelewu.

Informujemy, że wniesienie ewentualnych opłat na takie wezwania do zapłaty, jest całkowicie dobrowolne.

Zalecamy przedsiębiorcom daleko posuniętą rozwagę i ostrożność przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów.

kom. Tomasz Żerański

KMP Ostrołęka