Starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł oraz radni Powiatu: Stanisław Lipka, Sławomir Ceberek i Tadeusz Lipka uczestniczyli w piątek 22 października w uroczystości upamiętniającej śp. sierż. Mariusza Deptułę.

Najpierw w Bazylice p.w. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu została odprawiona msza św., następnie w Zespole Szkół Powiatowych w Myszyńcu odbyła się dalsza część uroczystości, zorganizowanych w 10. rocznicę śmierci żołnierza pochodzącego z Bandyś. Odbył się apel pamięci z udziałem wojska, potem zostały złożone kwiaty pod tablicą upamiętniającą sierż. Mariusza Deptułę. 

 Mariusz Deptuła skończył szkołę służb ochrony i detektywów, ale zawodowe życie postanowił związać z wojskiem. Po odbyciu zasadniczej służby wojskowej został żołnierzem nadterminowym, a potem zawodowym. Był kierowcą w plutonie przeciwpancernym – kompanii wsparcia 15 Brygady Zmechanizowanej w Giżycku. W wojsku zdobył dodatkowe wykształcenie. Skończył kurs kierowcy bojowego wozu piechoty, rok później, przed wyjazdem na misję do Afganistanu, zdobył uprawnienia kierowcy Hummera i Rosomaka. W niedzielę, 23 października 2011 r., kolumna kilku Rosomaków wracała do bazy z odległej o kilometr afgańskiej wioski. Pod pojazdem, którym kierował Mariusz Deptuła, eksplodował improwizowany ładunek wybuchowy. Mimo że pomoc nadeszła szybko, nie udało się go uratować. Obrażenia okazały się zbyt rozległe.

St. szer. Mariusz Deptuła pośmiertnie został awansowany do stopnia sierżanta oraz odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego i Gwiazdą Afganistanu.