Przed nami coraz zimniejsze dni, a wraz z nimi pojawia się zagrożenie wychłodzeniem organizmu dla osób bezdomnych czy starszych, mieszkających samotnie, czy też dla tych, które incydentalnie znalazły się w okolicznościach zagrażających ich życiu.

Zamarznięcia,czy zgony z wychłodzenia  najczęściej  dotykają bezdomnych  oraz osób pod wpływem alkoholu. Dlatego też, policjanci już rozpoczęli działania prewencyjne, mające na celu ochronę takich grup osób przed zgubnymi skutkami niskich temperatur. Stałą formą prowadzonych działań są kontrole miejsc, w których przebywają osoby bezdomne oraz informowanie ich o miejscach, w których mogą uzyskać pomoc socjalną i medyczną w najbliższej okolicy. Funkcjonariusze na bieżąco też współpracują z placówkami pomocy społecznej, przede wszystkim w zakresie wymiany informacji o osobach bezdomnych oraz potrzebujących pomocy.

Aby można było nieść pomoc osobom zagrożonym wychłodzeniem organizmu, służby muszą posiadać informacje o miejscu ich przebywania. Pamiętajmy, że pomóc może każdy. Dlatego też, mając wiedzę o osobie potrzebującej, wystarczy powiadomić odpowiednie służby:  policję, straż miejską, czy też pogotowie ratunkowe.

Nie bądźmy obojętni i reagujmy, gdy widzimy osoby bezdomne, przebywające w miejscach, w których mogą zamarznąć (dworce, klatki schodowe, kanały, opuszczone budynki mieszkalne, ogródki działkowe itp.), a także  osoby leżące na ziemi, ławkach lub przystankach, nietrzeźwe, czy też osłabione. Nasze zainteresowanie może uratować komuś życie.

Apelujemy do wszystkich o przekazywanie telefonicznej czy e-mailowej informacji do najbliższej jednostki Policji  o osobach bezdomnych, które w czasie niskich temperatur będą przebywać w miejscach, w których są zagrożeni zamarznięciem. Możliwość zgłoszenia Policji, że ktoś potrzebuje pomocy i wsparcia istnieje również za pośrednictwem internetowej Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa  - link.   Wystarczy na „mapie” zaznaczyć zagrożenie z kategorii „bezdomność”, określając miejsce jego występowania. Można również dodać opis, precyzując nasze zgłoszenie. Policjanci pojawią się we wskazanym miejscu i zweryfikują zgłoszenie.

Pamiętajmy jednak, że jeśli ktoś potrzebuje natychmiastowej pomocy, należy działać szybko, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

 

kom. Tomasz Żerański

KMP Ostrołęka