W Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie poświęcone realizacji inwestycji z dofinansowaniem z Rządowego Programu Polski Ład Fundusz Inwestycji Strategicznych. W spotkaniu z Wiktorem Wawreszukiem, opiekunem Programu w woj. mazowieckim z ramienia BGK, uczestniczyli przedstawiciele gmin z terenu naszego powiatu, burmistrz Myszyńca,  Marcin Grabowski, kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Powiat Ostrołęcki reprezentowali starosta Stanisław Kubeł, wicestarosta Krzysztof Parzychowski, Stanisław Lipka, przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego i Kazimierz Rzewnicki - przewodniczący Komisji Infrastruktury Rady Powiatu.

Bank Gospodarki Krajowej jest operatorem rządowego programu. Na spotkaniu podsumowany został pierwszy, już rozstrzygnięty nabór wniosków. Był czas na uporządkowanie wiedzy na temat realizacji otrzymanych przez samorządy promes i procesu finansowania inwestycji. Drugi nabór wniosków w Programie Inwestycji Strategicznych planowany jest na przełomie listopada i grudnia. Wiktor Wawreszuk mówił co się zmieni. Nowością będzie m.in. specjalna ścieżka dla gmin, w których funkcjonowały PGR.