ZDP ogłasza nabór na kierownika działu technicznego. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy. Szczegółowe wymagania w załączniku. 

PDFnabor-naKDT-nowy.pdf