Sesja odbywa się z wykorzystaniem trybu zdalnego.

https://www.facebook.com/275196140963907/videos/1255053948294011

Początek sesji o godzinie 12.00.

Porządek Obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.   
2.    Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad. 
3.    Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Powiatu. 
4.    Podjęcie uchwał w sprawach: 
1)    wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,
2)     ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2022r. na obszarach wodnych Powiatu Ostrołęckiego,
3)    udzielenia pomocy finansowej Gminie Olszewo – Borki,
4)    udzielenia pomocy finansowej Gminie Goworowo,
5)    przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok”,
6)    przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Ostrołęckiego na lata 2021 – 2030”,
7)    ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diet dla radnych Powiatu Ostrołęckiego,
8)    ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego Starosty Ostrołęckiego.
5.    Sprawozdanie Starosty Ostrołęckiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie od  poprzedniej sesji Rady Powiatu.
6.    Komunikaty i sprawy organizacyjne. 
7.    Sprawy różne, wnioski i oświadczenia radnych.  
8.     Zakończenie obrad XL sesji Rady Powiatu w Ostrołęce.