Rozstrzygnięto XXVIII Konkurs Poetycki „Kurpie Zielone w literaturze” dla uczniów klas IV- VIII szkół podstawowych i szkół średnich. Komisja konkursowa w składzie: dr hab. Karol Samsel – poeta, prozaik i krytyk literacki, mgr Bożena Załęska – polonista, starszy kustosz, instruktor powiatowy, mgr Anna Wołosz – polonista, bibliotekarz, dziennikarz, oceniła w tegorocznej edycji konkursu 52 wiersze, które nadesłało 49 uczniów (w tym ze szkół podstawowych 48 uczniów oraz 1 uczeń ze szkół średnich), reprezentujących 14 szkół z siedmiu gmin powiatu ostrołęckiego, jednej gminy powiatu szczycieńskiego. Komisja przyznała ogółem 17 nagród głównych i wyróżnień (szczegółowe wyniki w galerii). Nagrodzone wiersze opublikowano w pokonkursowym tomiku.

Gala wręczenia nagród laureatom odbyła się 23 listopada w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kadzidle im. Wojciecha Woźniaka. Nie mogło na niej zabraknąć przedstawicieli władz samorządowych wspierających konkurs - starosty ostrołęckiego Stanisława Kubła, Dariusza Łukaszewskiego - wójta Gminy Kadzidło, Sławomira Ceberka - przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu. Na podsumowaniu obecna była także Katarzyna Grodzka - dyrektor Wydziału Promocji i Kultury w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce.

Nagrody rzeczowe dla laureatów ufundował Powiat Ostrołęcki oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle im. Wojciecha Woźniaka. Nagrody książkowe dla laureatów konkursu podarowało Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki.

Wszyscy Uczestnicy Konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Organizatorzy konkursu:

Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Ostrołęce

Powiat Ostrołęcki

Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle im. Wojciecha Woźniaka