Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ostrołęka

W remizie OSP w Czarni 20 listopada  miał miejsce Jubileuszowy XXX Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Towarzystwa Kurpiowskiego „Strzelec”. Członkowie największej w gminie Czarnia organizacji społeczno-kulturalnej podsumowali ostatnie dwa lata swojej działalności (w minionym roku ze względu na obostrzenia pandemiczne zjazd się nie odbył), wybrali władze swojego stowarzyszenia oraz uczcili trzy dekady swojego istnienia. Zjazd był także okazją do uroczystych obchodów 85. rocznicy powstania Kurpiowskiego Zespołu Folklorystycznego „Carniacy”.

 

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili znakomici goście. Byli wśród nich m.in. poseł na Sejm RP Arkadiusz Czartoryski, radny sejmiku województwa mazowieckiego Mirosław Augustyniak, radny sejmiku i dyrektor delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce Marcin Grabowski oraz przedstawiciele Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi – Aleksandra Szymańska kierownik działu promocji i komunikacji, Elżbieta Osińska – Kassa kierownik działu programowego wraz ze starszym specjalistą swego działu Marcinem Skrzeczem.

Otwarcia obrad zjazdu dokonał wójt gminy Czarnia Marek Piórkowski. Prowadzenie części oficjalnej przekazał prezesowi TK „Strzelec” Witoldowi Kuczyńskiemu. Prowadzący zarządził minutę ciszy za zmarłych członków Towarzystwa. Następnie wszyscy odśpiewali pieśń „Na Bandyśkiej roli”. Prezes Kuczyński przedstawił sprawozdanie merytoryczno-finansowe z działalności stowarzyszenia za dwa ostatnie lata, które przyjęto jednogłośnie.

Wszyscy uczestnicy zjazdu obejrzeli prezentację multimedialną o działalności 85-letniej „Carniaków” i 30-letniej TK „Strzelec”. Taki sam tytuł miała także wystawa fotograficzna. Kolejny punkt programu to przyjęcie nowych członków organizacji. Złożyli oni przysięgę przed prezesem TK „Strzelec” na replikę starej strzelby kurpiowskiej trzymanej przez świadka ceremonii posła A. Czartoryskiego. Następnie nowi strzelcy musieli spożyć miksturę z bursztynu i wystrzelić ze strzelby. Po czym wszyscy otrzymali pamiątkowe plakietki. Obecnie członkami stowarzyszenia jest ponad 100 osób fizycznych i jeden członek zbiorowy - KZF „Carniacy”. Szybko i sprawnie przebiegły wybory władz TK „Strzelec”. W składzie jego zarządu i komisji rewizyjnej nie zaszły żadne zmiany. Obowiązki prezesa na kolejną kadencję pełnił będzie Witold Kuczyński, a funkcję wiceprezesa Stanisław Szydlik, skarbnik – Apolonia Samsel, sekretarz – Kazimierz Żyra, a Tadeusz Kordek, Tadeusz Dąbrowski i Krzysztof Szydlik to członkowie.

Poseł Arkadiusz Czartoryski odczytał list od wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego, który Witoldowi Kuczyńskiemu i zespołowi „Carniacy” przyznał Brązowe Medale „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Radny Mirosław Augustyniak z kolei odczytał list gratulacyjny i wręczył TK „Strzelec” medale „Pro Masovia” przyznane przez marszałka Adama Struzika. Okolicznościowy list od wojewody mazowieckiego Konstantego Radziwiłła odczytał radny Marcin Grabowski. Specjalny list do delegatów zjazdu skierował także wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Odczytała go przedstawicielka NIKiDW E. Osińska-Kassa, która wraz z A. Szymańską wręczyły również od wicepremiera najstarszym i zasłużonym członkom zespołu listy gratulacyjne. O jubileuszach „Carniaków” i TK „Strzelec” pamiętał także wójt Marek Piórkowski. Członkom stowarzyszenia i zespołu wręczył oficjalne podziękowania i pamiątkowe płaskorzeźby. Odczytał też list gratulacyjny od Pani Senator Marii Koc, która była wnioskodawczynią o odznaczenia dla jubilatów. Wystąpienia zaproszonych gości były ostatnim punktem oficjalnej części zjazdu. W dalszej części przewidziano nie lada atrakcję. Po biesiadzie z degustacją potraw regionalnych na scenie w budynku remizy wystąpił zespół Enej. Zaproszenie olsztyńskiej formacji na zjazd TK „Strzelec” nie było przypadkowe. Od wielu lat zespół „Carniacy” i Kapela Brata Zenona nagrywają płyty w Enej Studio. W ubiegłym roku zespół wydał płytę „A skiela wy”. Wśród ludowych artystów z różnych stron Polski i Ukrainy zaproszonych do udziału w tym projekcie brali także udział śpiewacy z Czarni. Enej zagrał swoje największe przeboje. Występ wywołał żywiołowe reakcje publiczności. Do uczestników zjazdu dołączyli młodzi ludzie z Czarni i okolicznych miejscowości. Na koniec koncertu na scenie obok muzyków z Eneja pojawili się członkowie Folkowej Kapeli Brata Zenona i kapela ludowa z Czarni.

Współorganizatorami obchodów jubileuszy w Czarni są Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, Samorząd Województwa Mazowieckiego, Powiat Ostrolecki, Gmina Czarnia, CUS i TK „Strzelec”. Bardzo dziękuję w/w instytucjom za wsparcie i pomoc w organizacji naszej uroczystości. Bardzo dziękuję również za wsparcie naszych działań statutowych Kurpiowskiemu Bankowi Spółdzielczemu w Myszyńcu. Za pomoc w organizacji imprezy dziękuję SP, GBP i OSP w Czarni oraz członkom zespołu „Carniacy” jak również za pomoc i przychylność firmie nagłaśniającej MM Audio Marka Dzieżyka, firmie oświetleniowej Kurpiok Event Karola Samsel, firmie artystycznej Sebastiana Zapadki i kwaterze Agroturystycznej „Dorota” z Czarni oraz naszym dokumentalistom Eugeniuszowi Chorążewiczowi – foto i Karolowi Młynarskiemu – video. Wszystkim Wam jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy i zapraszam za rok.

 

Opracował: Kazimierz Żyra we współpracy z Witoldem Kuczyńskim