Służba dzielnicowego jest służbą dla społeczeństwa. Dzielnicowy to policjant tzw. pierwszego kontaktu, do którego zwracają się mieszkańcy z różnymi problemami. Dzielnicowy dba o bezpieczeństwo w podległym mu rejonie służbowym i niejednokrotnie stanowi wsparcie dla osób potrzebujących pomocy, zwłaszcza osób starszych, narażonych na przemoc, czy nieporadnych życiowo. W okresie panującej epidemii COVID-19 rola dzielnicowych nabiera szczególnego znaczenia, gdyż to do nich w głównej mierze należy obowiązek kontroli osób objętych kwarantanną i upewnienia się, czy nie potrzebują pomocy. Policjanci tego pionu służby, mimo, że jest to dla nich czas wytężonej pracy, nie zapominają również o innych mieszkańcach swoich rejonów, w tym osobach narażonych na skutki działania niskiej temperatury powietrza.

Kontrola osób poddanych kwarantannie i izolacji domowej w wyniku rozprzestrzeniającej się choroby COVID-19 wpisała się już jako jedno z codziennych zadań ostrołęckich dzielnicowych. To właśnie oni w trakcie obchodów podległych im rejonów służbowych zobligowani są do sprawdzenia, czy  takie osoby przebywają w miejscu wskazanym do odbywania kwarantanny i upewnienia się, czy nie potrzebują pomocy.

Na terenie miasta i powiatu ostrołęckiego mundurowi każdego dnia przeprowadzają tego rodzaju kontrolę. Sprawdzenia mają na celu nie tylko zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa i wyciąganie konsekwencji prawnych wobec tych którzy łamią przepisy sanitarne, ale również organizowanie niezbędnej pomocy dla tych, którzy jej potrzebują z racji nasilonych objawów chorobowych, niepełnosprawności, czy też samotności.

Mimo tak dużej ilości miejsc do sprawdzenia, mundurowi nie zapominają również o innych osobach wymagających wsparcia, zwłaszcza osób starszych, narażonych na przemoc, czy nieporadnych życiowo.

Pamiętajmy, że w dobie epidemii osobiste kontakty dzielnicowych z mieszkańcami podległych im rejonów służbowych, jeśli nie są konieczne, uległy ograniczeniu. Ze swoim dzielnicowym można skontaktować się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail. Dane kontaktowe dzielnicowych zamieszczone są na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce w zakładce „Twój dzielnicowy”, jak również w aplikacji Moja Komenda.


kom. Tomasz Żerański
KMP Ostrołęka