Informujemy, że na dzień 21 kwietnia br. została zwołana XLVII sesja Rady Powiatu w Ostrołęce.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, Plac Gen. Józefa Bema 5.

Rozpoczęcie o godzinie 12.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Powiatu.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2022 rok
 2. zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 3. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości
 4. udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Baranowo
 1. Zapoznanie z informacją z realizacji Planu Pracy Rady Powiatu w 2021 roku.
 2. Sprawozdanie Starosty Ostrołęckiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie od  poprzedniej sesji Rady Powiatu.
 3. Komunikaty i sprawy organizacyjne.
 4. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia radnych. 
 5. Zakończenie obrad XLVII sesji Rady Powiatu w Ostrołęce.