Spośród licznych zadań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa jakie wykonuje policja jednym z nich jest zabezpieczenie miejsc, w których znalezione zostały niewybuchy. To ważne, aby w każdym tego typu przypadku osoby postronne były bezpieczne. Dziś na terenie powiatu ostrołęckiego znaleziono niewybuchy z okresu II wojny światowej. Ostrołęccy policjanci zabezpieczyli miejsce przed dostaniem się do niego osób postronnych oraz powiadomili saperów.

Dziś rano dyżurny ostrołęckich policjantów został powiadomiony niebezpiecznym znalezisku, który został znaleziony na terenie gminy Olszewo - Borki .

Znaleziony przedmioty to niewybuch pocisku artyleryskiego o kalibrze 120 mm, który został odnaleziony podczas prowadzonych tam prac polowych.

Policjanci zabezpieczyli niebezpieczne miejsce przed dostaniem się do niego osób postronnych. O znaleziskach powiadomiono także saperów, którzy mają w najbliższym czasie wywieźć je na poligon.  

Przypominamy, jak należy zachować się w przypadku ujawnienia przedmiotu przypominającego niewybuch:

- pamiętajmy, że takiego znaleziska nie wolno pod żadnym pozorem przenosić, dotykać ani rozbrajać. Miejsce, gdzie się ono znajduje, dobrze jest zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, a w szczególności dzieci. Jeśli znajdujemy się na otwartej przestrzeni lub w lesie, należy to miejsce tak oznaczyć, by nikt tam nie wszedł i można je było bez trudu odnaleźć.

- o znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę policji. Funkcjonariusze zabezpieczą teren i powiadomią saperów. Pamiętajmy, że bardzo duże pociski mogą mieć pole rażenia dochodzące nawet do kilkuset metrów.

kom. Tomasz Żerański