Każdej doby policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce skutecznie pomagają ofiarom przemocy domowej. Mundurowi zatrzymali kolejnego agresora, który konflikty rodzinne próbował załatwiać przy pomocy pięści. Krewkiego mieszkańca naszego powiatu ostudziły dopiero środki przymusu bezpośredniego zastosowane przez policjantów. Reagujmy za każdym razem, kiedy mamy informacje o stosowaniu przemocy domowej. Dzięki temu możemy uwolnić rodzinę od domowego oprawcy, a on sam zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej za swoje czyny. Przypominamy, że od 30 listopada 2020 r. obowiązują nowe przepisy umożliwiające szybkie reagowanie wobec sprawców przemocy domowej. Zapewnia ona możliwość szybkiego izolowania osoby dotkniętej przemocą od sprawcy przemocy, w sytuacjach gdy stwarza ona zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników, poprzez nakazanie mu niezwłocznego opuszczenia wspólnie zamieszkiwanego lokalu i zakazu zbliżania się.

W minioną środę dyżurny ostrołęckich policjantów został powiadomiony o przemocy domowej w jednym z domów na terenie powiatu ostrołęckiego. Roztrzęsiona kobieta poinformowała, że jej mąż będąc pod wpływem alkoholu wszczął awanturę podczas której groził jej przy użyciu niebezpiecznego narzędzia pozbawieniem życia. Kobieta dodała także, że mężczyzna od dłuższego czasu stosuje wobec niej przemoc fizyczną i psychiczną.

Pod wskazanym adresem już po kilku minutach byli policjanci z ostrołęckiego Wydziału Patrolowego, którzy zastali tam 40 - letniego mieszańca powiatu ostrołęckiego.

W trakcie czynności mężczyzna zaczął być agresywny także w stosunku do interweniujących policjantów, czym zmusił ich do użycia środków przymusu bezpośredniego, które przyniosły oczekiwany efekt. Ostatecznie krewkiego 40 - latka osadzono w policyjnym areszcie.

Wczoraj mężczyźnie został przedstawiony zarzut dotyczący znęcania się. Dodatkowo wydano wobec niego nakaz natychmiastowego opuszczenia domu, zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej.

Dalsze postępowanie w tej sprawie prowadzą pod nadzorem prokuratora policjanci z ostrołęckiego Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego.

Przypominamy!

Zgodnie z nowymi przepisami, które weszły w życie 30 listopada 2020 r., również policjanci mają możliwość wydania wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Te nakazy lub zakazy będą mogły być wydane łącznie i będą natychmiast wykonalne.
 
Policjant ma prawo wydać nakaz lub zakaz:

  • podczas interwencji podjętej we wspólnie zajmowanym mieszkaniu lub jego bezpośrednim otoczeniu;
  • w związku z powzięciem informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie (w szczególności w wyniku zgłoszenia przez osobę dotkniętą przemocą w rodzinie, kuratora sądowego lub pracownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, w związku z wykonywaniem ustawowych obowiązków).

Osobie, wobec której wydany zostanie nakaz lub zakaz będzie przysługiwało prawo:

  • zabrania ze sobą jedynie przedmiotów osobistego użytku i służących do świadczenia pracy oraz będących jej własnością zwierząt domowych;
  • jednorazowa możliwość zabrania z mieszkania w późniejszym terminie mienia stanowiącego jej własność, w obecności policjanta i po uzgodnieniu terminu z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie;
  • złożenia zażalenia do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce położenia wspólnie zajmowanego mieszkania w związku z wydaniem nakazu lub zakazu.

Osoba, wobec której wydany zostanie nakaz lub zakaz będzie dodatkowo zobowiązana:

  •  do wskazania Policji deklarowanego miejsca swego pobytu,
  •  w miarę możliwości numeru telefonu,
  •  informowania o każdorazowej zmianie w powyższym zakresie.

W okresie obowiązywania nakazu lub zakazu policjanci są zobligowani do co najmniej trzykrotnego sprawdzenia, czy są one respektowane. Za niestosowanie się osoby do wydanego przez Policję zakazu lub nakazu, kodeks wykroczeń przewiduje karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny i zastosowanie trybu przyspieszonego wobec sprawcy tego wykroczenia.
 

Nakaz lub zakaz będą tracić moc po upływie 14 dni od wydania, chyba że w czasie ich obowiązywania sąd udzieli zabezpieczenia w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Zobowiązania utracą również moc w przypadku, gdy osoba stosująca przemoc w rodzinie, wobec której wydano nakaz lub zakaz, zostanie zatrzymana w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, a następnie zastosowany zostanie wobec niej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania lub nakazania okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym.

 

kom. Tomasz Żerański