Ostrołęccy policjanci aktywnie włączyli się w akcję „Mazowiecki Tydzień Bezpieczeństwa” poprzez organizację spotkań informacyjno-edukacyjnych w placówkach oświatowych. W spotkaniach uczestniczą zarówno uczniowie, jak też ich rodzice i kadra pedagogiczna.

Funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce wraz z dzielnicowymi z Komisariatu Policji w Myszyńcu i posterunków Policji włączyli się w akcję informacyjną Wojewody Mazowieckiego i Mazowieckiego Kuratora Oświaty pn. „Mazowiecki Tydzień Bezpieczeństwa”, który potrwa do 20 maja br.

Nasi policjanci poruszają kwestie odnoszące się do szeroko rozumianego bezpieczeństwa mieszkańców Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego – w tym bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w miejscu zamieszkania, w szkole i w czasie wolnym oraz funkcjonowania dzieci i młodzieży w grupie rówieśniczej, niewłaściwego zachowania i odpowiedzialności nieletnich za takie zachowanie.

Jest to niezwykle ważne, że policyjną profilaktykę w tym zakresie doceniają nie tylko przedstawiciele szkół, lecz również rodzice. Okazuje się, że chętnie uczestniczą w tego typu spotkaniach z policjantami. Za co serdecznie dziękujemy.

Taka wymiana spostrzeżeń dorosłych w zakresie funkcjonowania dzieci i młodzieży jest nieoceniona z punktu widzenia podejmowania dalszych działań tam, gdzie są one niezbędne. Równie ważne w tym aspekcie są informacje, jakie docierają do policjantów bezpośrednio od dzieci i młodzieży.

Kolejne działania profilaktyczne już wkrótce. Informacje na ich temat będą pojawiały się na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.