Liczba absolwentów w roku szkolnym 2021/2022 w szkołach dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Ostrołęcki, kończących się maturą wyniosła 158 uczniów.

Do egzaminu maturalnego przystąpiło 125 uczniów, tj. (79% ogólnej liczby absolwentów), z czego 106 osób to absolwenci technikum, natomiast 19 uczniów to absolwenci liceum ogólnokształcącego. Maturę zdało 59 osób, tj. (47%) przystępujących do matury.

Spośród szkół zawodowych dla młodzieży najlepiej wypadli absolwenci technikum kształcącym w zawodzie technik agrobiznesu w Zespole Szkół Powiatowych w Troszynie (78%), absolwenci technikum kształcącym w zawodzie technik informatyk w Zespole Szkół Powiatowych im. Ks. A. Bargielskiego w Myszyńcu (75%) oraz absolwenci technikum kształcącym w zawodzie technik technologii żywności w Zespole Szkół Powiatowych w Baranowie (75%). W Polsce zdawalność matury w technikach wyniosła 69,2%, natomiast w województwie mazowieckim 70%.

Bardzo dobry wynik (79%) zdawalności osiągnęli absolwenci Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Powiatowych im. Ks. A. Bargielskiego w Myszyńcu. zZdawalność matury w liceach ogólnokształcących w Polsce wyniosła 84%, natomiast w województwie mazowieckim 87%.

Najlepszą zdawalność matur ogółem dla zespołu odnotowano w Zespole Szkół Powiatowych im. Ks. A. Bargielskiego w Myszyńcu  (77%) oraz w Zespole Szkół Powiatowych w Troszynie (78%). Zdawalność matur ogółem w Polsce wyniosła 78,2%, natomiast w województwie mazowieckim 82%).

Pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki zdających w terminie dodatkowym (w czerwcu) oraz w terminie poprawkowym (w sierpniu), udostępnione zostaną 9 września 2022 r.