Od 1 lipca Wydziałem Geodezji Starostwa Powiatowego w Ostrołęce kieruje Natalia Bogdanowska. Dyrektor Kazimierz Biedrzycki w lutym przeszedł na emeryturę. 

Natalia Bogdanowska  jest absolwentką kierunku geodezja i kartografia na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko -Mazurskiego w Olsztynie, podyplomowych studiów na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów i kartografii gleb oraz podyplomowych studiów Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży w zakresie rolnictwa.

 Od lipca 2013 r. do czerwca 2018 r. pracowała w jednostce wykonawstwa geodezyjnego na stanowisku: geodeta. Od lipca 2018 r. związana była z Wydziałem Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w tym od stycznia 2021 r. pełniła funkcję kierownika oddziału łącznie z funkcją kierownika komórki ds. kontroli.

Ma uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 1 i 2.