Zakończyły się prace konserwatorskie krzyża różańcowego w Rżańcu. Powiat Ostrołęcki uzyskał na te prace, które trwały od czerwca do końca  września  tego roku dotację ze środków z budżetu państwa. Wykonawcą prac była pracownia In Situ Konserwacja Dzieł Sztuki Robert Szewczyk, Meander Konserwacja Dzieł Sztuki Małgorzata Marszałek, prace kowalskie wykonał Jakub Pawlak.

 

 

Krzyż pochodzi z 1986 roku. Powstał z inicjatywy mieszkańców Rżańca. Został wykonany w niezidentyfikowanym zakładzie odlewniczym. Bliźniaczy krzyż znajduje się w Ciepielewie. Granitowy cokół pochodzi z okolic Różana i jest prawdopodobnie wtórnie wykorzystanym elementem kompozycji. Obiekt był zaniedbany i bardzo zniszczony. W wyniku prac m.in.  usunięta została korozja i naniesiono zabezpieczenie antykorozyjne, uzupełniono ubytki, naniesione zostały warstwy nawierzchniowe, oczyszczono cokół, naprawione zostały opaski wokół cokołu i zamontowano krzyż. Całość prac kosztowała 46 655 zł.  Dotacja udzielona z budżetu państwa, przez  Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wyniosła 20.000 zł, gmina Olszewo-Borki dofinansowała zadanie  kwotą 3000 zł.