logotypFunduszSolidarnosciowy.png

 

Starosta Ostrołęcki ogłasza nabór w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego państwowego funduszu celowego. Jednostką wskazaną do realizacji programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce.

Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu poprzez umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.
Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych  posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób niepełnosprawnych  posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego w 2023 roku proszone są o złożenie następujących dokumentów:

 1. Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.
  PDFkarta-zgloszenia-AOON.pdf (183,67KB)
 2. Karta zakresu czynności Załącznik Nr 8 do Programu AOON.
  PDFkarta-zakresu-czynnosci-AOON.pdf (193,76KB)
 3. Klauzula informacyjna w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.
  PDFklauzula-informacyjna-w-ramach-programu-AOON.pdf (147,05KB)
 4. Klauzula informacyjna Załącznik Nr 12 do Programu AOON.
  PDFklauzula-informacyjna-AOON.pdf (150,68KB)
 5. Oświadczenie Uczestnika o braku pokrewieństwa.
  PDFoswiadczenie-uczestnika-o-braku-pokrewienstwa.pdf (71,97KB)
 6. Kserokopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Szczegółowych informacji o programie udzielają pracownicy PCPR w Ostrołęce ul. 11 listopada 68, w godzinach pracy urzędu tj.: w poniedziałki, środy, czwartki od 8:00 do 16:00, we wtorki od 8:00 do 17:00, w piątki od 8:00 do 15:00, lub telefonicznie pod nr tel. 29 764 57 88.