W sobotę, 19 listopada miało miejsce bardzo ważne wydarzenie dla druhów strażaków z jednostki OSP w Kadzidle. Został im przekazany z udziałem zacnych gości quad. Obecni byli m.in. wice marszałek województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc , starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł, komendanci Grzegorz Pragacz i Janusz Głowacki, dyrektor ostrołęckiej Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Mariusz Popielarz , radny Powiatu Tadeusz Lipka, ks. Proboszcz Ryszard Kłosiński, ksiądz kapelmistrz Jarosław Świderek, przewodnicząca Rady Gminy w Kadzidle Barbara Bączek.

Akt przekazania jednostce ratowniczego pojazdu odczytał wójt Dariusz Łukaszewski. Uroczystość poprowadzili prezes Marcin Dawid i komendant Zdzisław Parzych.