Zadanie dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie

w ramach PROGRAMU „Modernizacja oświetlenia”

 

Nazwa zadania: MODERNIZACJA OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO

Wartość ogólna zadania: 109.347,00 zł brutto.

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie:

- w formie dotacji: 98.412,30 zł brutto.

Cel programu: Zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Zakładane efekty: Ograniczenie emisji zanieczyszczeń CO2 do powietrza.

Zakres prac: demontaż i utylizacja opraw elektrycznych oraz montaż nowych