Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika i Powiat Ostrołęcki organizują 29 listopada 2022 roku w małej auli Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce konferencję naukową pt. „Biogazownia rolnicza jako element technologii produkcji mleka oraz energii”. Początek o godz. 10.00.

     Celem konferencji jest zapoznanie jej uczestników z możliwością utylizacji odchodów zwierzęcych i ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych. Jednocześnie zapoznają się z technologią produkcji energii elektrycznej i cieplnej w biogazowniach rolniczych.

Jednym z prelegentów będzie p. Adam Orzech, prezes spółki Naturalna Energia.plus, który opowie o budowie oraz eksploatacji biogazowni. Spółka od lat wspiera gospodarstwa i gminy w drodze do niezależności energetycznej i efektywniejszego gospodarowania odpadami.

Fot. naturalnaenergia.plus

Biogazownia na Mazowszu w Swojęcinie