Ostrołęccy policjanci na terenie miasta i powiatu od rana prowadzą lokalne działania, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa tych uczestników ruchu drogowego, którzy podczas wypadków są szczególnie narażeni na ich tragiczne konsekwencje.

Dziś policjanci z ostrołęckiej komendy w trosce o bezpieczeństwo ,,na drodze” rozpoczęli działania ,,Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Funkcjonariusze surowe konsekwencje będą wyciągać wobec osób, które rażąco będą łamały przepisy ruchu drogowego, narażając siebie i innych użytkowników dróg na niebezpieczeństwo.

Wykroczeniami najczęściej popełnianymi wobec pieszych przez kierujących są: nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu, parkowanie w pobliżu przejść dla pieszych w sposób ograniczający widoczność innym uczestnikom ruchu drogowego oraz parkowanie na chodnikach bez pozostawienia wymaganego 1,5 m wolnego miejsca umożliwiającego pieszym swobodne przejście. 

Wśród wykroczeń popełnianych przez pieszych największa grupę  stanowią te dotyczące przechodzenia przez jezdnię w miejscach niedozwolonych, niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej oraz nieużywanie elementów odblaskowych w czasie przemieszczania się po drodze po zmroku poza terenem zabudowanym.

 

Do kierujących zwracamy się z prośbą o, m.in. przestrzeganie obowiązujących ograniczeń prędkości oraz zachowanie szczególnej ostrożności podczas dojeżdżania do przejść dla pieszych.

Pieszych prosimy o dokładne rozglądanie się podczas przekraczania jezdni, nawet na oznakowanych przejściach dla pieszych. Wzmożone działania w tym zakresie potrwają do późnych godzin wieczornych.

 

kom. Tomasz Żerański

KMP Ostrołęka