Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych odnośnie wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2546W Rżaniec – Grabówek od km 0+000 do ok. km 3+835 (długość około 3,835 km). W szczególności proszę zwrócić uwagę na lokalizację zjazdów do nieruchomości.

Opinie dotyczące przedsięwzięcia należy przesyłać w terminie do dnia 17.12.2022 r. e-mailem na adres:  lub pocztą na adres Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka.

Przesłane opinie imienne, podpisane (nie dotyczy wiadomości wysłanych e-mailem) i zawierające adres nieruchomości, której dotyczy opinia, zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych, środowiskowych i finansowych – uwzględnione.

Materiały informacyjne:

PDFPlan lokalizacyjno-orientacyjny.pdf (464,56KB)

PDFRys. nr 2.1.pdf (2,49MB)

PDFRys. nr 2.2.pdf (2,30MB)

PDFRys. nr 2.3.pdf (1,61MB)

PDFRys. nr 2.4.pdf (1,63MB)

PDFRys. nr 2.5.pdf (1,44MB)

PDFRys. nr 2.6.pdf (1,55MB)