Wczoraj w Goworowie i Czerwinie miały miejsce uroczyste zbiórki z okazji zmiany na stanowisku kierownika Posterunku Policji w Goworowie i Czerwinie. Zmiany zostały podyktowane awansami służbowymi dotychczasowych kierowników posterunków.

Wczoraj o godzinie 11 rozpoczęła się uroczysta zbiórka z okazji zmiany na stanowisku kierownika Posterunku Policji w Goworowie. Udział w niej wzięli: Komendant Miejski Policji w Ostrołęce insp. Mirosław Olszewski wraz ze swoim Zastępcą nadkom. Krzysztofem Samulem, Wójt Gminy Goworowo Pan Piotr Kosiorek, Przewodnicząca Rady Gminy Goworowo Pani Ewa Subczyńska, Radna Gminy Goworowo Pani Danuta Domasik, a także policjanci z ostrołęckiego Wydziału Prewencji i Posterunku Policji w Goworowie. Obowiązki dotychczasowego kierownika Posterunku w Goworowie st. asp. Grzegorza Zdrojewskiego, który awansował do Wydziału Sztab Policji KMP w Ostrołęce objął asp. szt. Jacek Glinka.

O godzinie 13 podobna uroczystość rozpoczęła się w siedzibie policjantów z Czerwina. Oprócz Komendanta Miejskiego Policji i jego Zastępcy udział w niej wzięli: Wójt Gminy Czerwin Pan Grzegorz Długokęcki, Wójt Gminy Troszyn Pan Edwin Mierzejewski oraz policjanci z Posterunku Policji w Czerwinie. Dotychczasowego kierownika posterunku, który pełnił tą funkcję od 17 lat asp. szt. Pawła Dobkowskiego, który również awansował do Wydziału Sztab Policji KMP Ostrołęka zastąpił na tym stanowisku asp. Michał Gałka.

Podczas obydwóch uroczystości miało miejsce odczytanie stosowanych rozkazów personalnych, po czym nastąpiło założenie meldunków Komendantowi Miejskiemu Policji w Ostrołęce insp. Mirosławowi Olszewskiemu o zdaniu i objęciu obowiązków służbowych na stanowiskach kierowników Posterunków Policji.

Zarówno asp. szt. Jacek Glinka, jak i asp. Michał Gałka to doświadczeni policjanci z kilkunastoletnim stażem służby w różnych komórkach organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Komendant Miejski Policji w Ostrołęce insp. Mirosław Olszewski w swoim wystąpieniu złożył serdeczne gratulacje oraz wyraził przekonanie, że nowi kierownicy zadbają o wysokie poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gmin: Goworowo, Czerwin i Troszyn. Podziękował również ich poprzednikom za zaangażowanie i wysiłek włożony w pełnioną służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców tych gmin.

Gratulacje nowym kierownikom oraz podziękowania dla ich poprzedników osobiście złożył również Wójt Gminy Goworowo Pan Piotr Kosiorek, Wójt Gminy Czerwin Pan Grzegorz Długokęcki, Wójt Gminy Troszyn Pan Edwin Mierzejewski oraz Przewodnicząca Radny Gminy Goworowo Pani Ewa Subczyńska oraz Radna tej gminy Pani Danuta Domasik, a także obecni podczas uroczystości policjanci.

kom. Tomasz Żerański
KMP Ostrołęka