Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł podpisał w sumie  31 umów z przedstawicielami samorządów z województwa mazowieckiego na objęcie w 2023 r. dopłatą zadań organizatora transportu publicznego ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Wśród samorządów jest także Powiat Ostrołęcki, który otrzymał dopłatę w wysokości ponad 2,2 mln zła na uruchomienie 12 linii autobusowych. 

Są to dodatkowe środki przyznane dla województwa mazowieckiego w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na 2023 rok. W ramach pierwszej i drugiej tury naboru wniosków w ramach funduszu o objęcie dopłatą w 2023 roku Wojewoda Mazowiecki zawarł  120 umów na  kwotę 104 711 204,86 zł. Uruchomiono 859 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 27 936,72 km.

 Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych jest niezwykle ważnym państwowym funduszem celowym o charakterze użyteczności publicznej.  Jestem niezwykle szczęśliwy, że województwo mazowieckie otrzyma jeszcze dodatkowe ponad 2,7 mln zł, co jest ważnym wsparciem. Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych pozwala na dofinansowanie przywrócenia lokalnych połączeń autobusowych. Dzięki temu mieszkańcy, przede wszystkim z mniejszych miejscowości, będą mogli dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia, kościoła i instytucji kultury. Wykluczenie komunikacyjne to jedno z fundamentalnych barier. Dzięki funduszowi przywracamy mieszkańcom mniejszych miejscowości możliwość sprawnej komunikacji. Środki z funduszu są także niewątpliwym wsparciem dla przewoźników, którzy wielokrotnie zmuszeni byli do zlikwidowania linii i lokalnych połączeń autobusowych – powiedział dziś podczas uroczystego podpisania umów w Warszawie, Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

Do Powiatu Ostrołęckiego na mocy porozumienia z Miastem Ostrołęka (miastem na prawach powiatu) trafi dopłata w wysokości ponad 2,2 mln zł na uruchomienie 12 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 725 km.

Umowę podpisali dziś z wojewodą: starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł, wicestarosta Krzysztof Parzychowski oraz skarbnik Powiatu Aldona Kuciej.

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jest państwowym funduszem celowym. Pozwala na dofinansowanie przywrócenia lokalnych połączeń autobusowych. Dzięki temu mieszkańcy, przede wszystkim z mniejszych miejscowości, będą mogli dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury. Zwiększenie siatki połączeń autobusowych stworzy także możliwość znalezienia pracy w miejscowościach, do których dojazd był dotychczas utrudniony lub niemożliwy.

Ustawa o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z 16 maja 2019 r. przewiduje udzielenie dopłaty do jednego wozokilometra na reaktywowanych i nowo uruchomionych liniach komunikacyjnych.