W Komendzie Miejskiej Policji w Ostrołęce odbyła się uroczystość wprowadzenia nowego naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego. Został nim doświadczony oficer kom. Robert Stypiński, który dotychczas pełnił funkcję Zastępcy Naczelnika Wydziału Patrolowego. Rozkaz personalny o powierzeniu obowiązków wręczył nowemu naczelnikowi Komendant Miejski Policji w Ostrołęce insp. Mirosław Olszewski.

Dziś w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce miała miejsce uroczysta zbiórka z okazji zmiany na stanowisku naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego ostrołęckiej komendy.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Komendantowi Miejskiemu Policji w Ostrołęce insp. Mirosławowi Olszewskiemu.

Nowym naczelnikiem ostrołęckiej drogówki został doświadczony oficer kom. Robert Stypiński, który w trakcie swojej 18-letniej służby w Policji pracował w różnych pionach ostrołęckiej komendy. Dzięki temu policyjną pracę poznał od podstaw.  Swoją  służbę rozpoczął w Oddziale Prewencji Policji w Warszawie, a następnie przeniósł się do Ostrołęki kontynuując ją w Wydziale Patrolowym.

Następnie pełnił służbę w Zespole do Spraw Nieletnich i Patologii ostrołęckiego Wydziału Prewencji, Wydziale do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu oraz Wydziale Sztab Policji na stanowisku dyżurnego ostrołęckiej jednostki. Jego zdobyta wiedza i doświadczenie spowodowały, że w roku 2020 zostało mu powierzone stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Patrolowego, które pełnił do dnia dzisiejszego.

Ponadto kom. Robert Stypiński okazał się najlepszym dyżurnym policji w Polsce zajmując I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Służb Dyżurnych. W Mazowieckim Turnieju Służb Dyżurnych również okazał się najlepszy w województwie mazowieckim.

W roku 2009 uratował mężczyznę, który chciał skoczyć z mostu wciągając desperata w ostatniej chwili na chodnik, za co został uhonorowany medalem za ofiarność i odwagę przez Prezydenta RP.

Komendant Miejski Policji w Ostrołęce insp. Mirosław Olszewski w swoim wystąpieniu podziękował dotychczasowemu naczelnikowi tego  wydziału nadkom. Piotrowi Stachurskiemu, który przeszedł na zasłużona emeryturę za wieloletnią służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta i powiatu. Natomiast nowemu naczelnikowi złożył serdeczne gratulacje oraz wyraził przekonanie, że zadba on przede wszystkim o wysokie poczucie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego. Pan Komendant podkreślił również, że dla ostrołęckich policjantów bezpieczeństwo „na drodze” stanowi priorytet.

Uroczystość zakończyła się złożeniem meldunku Komendantowi Miejskiemu Policji w Ostrołęce insp. Mirosławowi Olszewskiemu przez dowódcę uroczystości.

kom. Tomasz Żerański
KMP Ostrołęka