Zespole Szkół Powiatowych im. ks. Adama Bargielskiego w Myszyńcu w poniedziałek 27 marca  odbyło się przekazanie osobistego sprzętu wojskowego i sportowego  uczniom. Odebrali go z rąk wiceministra Arkadiusza Czartoryskiego uczniowie technikum (klasy mundurowe): technik informatyk. Wśród gości  spotkania byli m.in. starosta Stanisław Kubeł, Marcin Grabowski - kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Michał Giers - dyrektor ostrołęckiej Delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Ostrołęce, szef Fundacji Combat Alert Marcin Korowaj, wicedyrektor departamentu sportu wyczynowego w Ministerstwie Sportu i Turystyki Robert Juchniewicz. Gości witał Sławomir Świtaj, dyrektor ZSP: - Od kilku lat na kierunku technik informatyk realizujemy zadania klasy mundurowej. Uczniowie poznają zasady działania służb mundurowych, uczą się udzielania pierwszej pomocy, uczęszczają na zajęcia samoobrony. Nasi absolwenci służą w wojsku, w policji, straży pożarnej. W dzisiejszych czasach, czasach wojny za naszą wschodnią granicą, stoją przed nami nowe wyzwania. Dlatego musimy robić wszystko, aby dobrze się przygotować na sytuację kryzysową.

I poinformował, że szkoła złożyła wniosek do MON o utworzenie oddziału przygotowania wojskowego. Wiceminister zdradził, że sprawdził jak procedowany jest wniosek szkoły w Myszyńcu i utworzenie oddziału jest prawie pewne.

Podczas spotkania odbył się pokaz karate uczniów przygotowany pod kierunkiem Krzysztofa Ślaskiego, nauczyciela z ZSP w Myszyńcu.