Rozpoczęły się  prace przygotowawcze  do  rozbudowy drogi powiatowej nr 2542 W Lelis-Długi Kąt – Kadzidło na terenie gmin Lelis i Kadzidło w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Wykonawcą tej inwestycji jest firma Unibep S.A. Wartość robót budowlanych na terenie obu gmin wynosi 27.069.990 zł; w tym na terenie gm. Lelis – 8.419.642 zł i na terenie gm. Kadzidło – 18.578.347 zł. Powiat wydatkował na odszkodowania za grunty zajęte pod drogę 795.646 zł. Wartość całego zadania o długości ponad 7 km wynosi 27.094.650 zł.

Środki marszałka – 4 mln, gminy Kadzidło 1.950.000 zł, gminy Lelis – 891.000 zł, środki własne Powiatu – 5.258.650 zł. Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład – 14.995.000 zł.

Trwa  rozbudowa drogi powiatowej nr 2505W Myszyniec – Pełty – gr. województwa na terenie gminy Myszyniec - na odcinku od  Myszyńca do granicy z województwem warmińsko – mazurskim. Na to zadanie Powiat otrzymał dofinansowanie ze środków państwowego funduszu celowego w ramach   Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Jego wartość  po przetargu wynosi 19 507 788,63 złotych w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 10 369 496,23 złotych. 

Wykonawcą  robót budowlanych  jest konsorcjum firm: Z. Urbanowski Sp. z o.o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim oraz PRDM „OSTRADA” z siedzibą w Ostrołęce.