Współpraca w zakresie edukacji, działań na rzecz bezpieczeństwa i kształtowanie postaw patriotycznych i społecznych to główne cele nawiązanej współpracy pomiędzy Komendą Miejską Policji w Ostrołęce, a II Społecznym Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce im. Toniego Halika. Policjanci wśród uczniów klas mundurowych będą propagować zawód policjanta oraz właściwe postawy obywatelskie. Dzięki podjętej współpracy uczniowie będą w ten sposób mieć ułatwiony nabór do służby w Policji.

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce w ramach podpisanego porozumienia od wielu lat współpracują z II Społecznym Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce Toniego Halika, które jako pierwsze w naszym mieście rozpoczęło nabór do klas o profilu wojskowo - policyjnym w roku 2008.

W ramach współpracy ostrołęccy policjanci w tym roku również będą prowadzić spotkania z uczniami klas policyjnych i wojskowych poświęcone szeroko pojętemu bezpieczeństwo oraz przygotowaniu merytorycznego młodzieży chcącej w przyszłości podjąć, m.in. pracę w strukturach policji.

Strony wspólnie będą także realizowały zadania na rzecz edukacji i propagowania bezpieczeństwa publicznego, profilaktyki oraz kształtowania postaw patriotycznych i społecznych, w odniesieniu do młodzieży liceum.

Podczas spotkań, które będą odbywały się zarówno w siedzibie szkoły, jak i Komendzie Miejskiej Policji w Ostrołęce funkcjonariusze  przedstawią także uczniom całą procedurę naboru do naszej formacji, a także zapoznają ich ze sprzętem będącym na wyposażeniu ostrołęckich policjantów.

Co ważne uczęszczający na zajęcia w klasie policyjnej uczniowie II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce będą mieli ułatwione przyjęcie do służby w Policji, (na egzaminach otrzymają oni za to dodatkowe punkty).

Już w październiku uczniowie założą umundurowanie zgodnie z wybraną przez siebie służbą i  złożą uroczyste ślubowanie. Na pewno będziemy towarzyszyć im w tak podniosłej chwili, natomiast teraz życzymy uczniom sukcesów na zbliżających się egzaminach.

Zachęcamy ósmoklasistów do składania wniosków o przyjęcie do klasy o profilu policyjnym  z rozszerzoną geografią, językiem angielskim, informatyką. Bliższe informacje na stronie WWW.slo2.pl/uczniowie i rodzice/rekrutacja.

 

kom. Tomasz Żerański
KMP Ostrołęka