Na terenie Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle i  przyległej do niego strzelnicy 18 maja odbył się I Powiatowy Piknik Prewencyjny.

Organizatorem tego wydarzenia byli: Komenda Miejska Policji w Ostrołęce, Powiat Ostrołęcki,  Grupa Ratownicza ,,Nadzieja” w Łomży, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce, Zakład Karny w Przytułach Starych, Państwowa Straż Pożarna w Ostrołęce, Ochotnicza Straż Pożarna w Kadzidle, Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Kadzidlak” w Kadzidle, Uczniowski Klub Sportowy „Nike” w Troszynie, Nadleśnictwo Ostrołęka, Nadleśnictwo Myszyniec. Partnerami byli: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myszyńcu, JBB Bałdyga ,Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej i Wojewódzki Urząd Pracy.

Akcja profilaktyczna została objęta patronatem honorowym Starosty Ostrołęckiego. Pomysłodawcą przedsięwzięcia była Katarzyna Czerkas ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce oraz policjanci z ostrołęckiego Wydziału Prewencji.

W ramach przedsięwzięcia odbyły się turnieje dla uczniów: Turniej Wiedzy Prewencyjnej, Turniej Sprawności Fizycznej, Turniej Umiejętności Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej oraz Turniej Strzelecki.

Do udziału zgłosiło się prawie 100 uczniów z 8 szkół podstawowych i 7 zespołów szkół z terenu Powiatu Ostrołęckiego.

 Podczas całej akcji, oprócz walorów profilaktycznych dot.  różnych zagrożeń i nauki udzielania pierwszej pomocy medycznej było wiele zdrowej rywalizacji,  uśmiechu i dobrej zabawy.

Wyniki „I Powiatowego Pikniku Prewencyjnego”

Szkoły Podstawowe:

Szkoła Podstawowa w Łęgu Starościńskim

Szkoła Podstawowa w Jazgarce

Szkoła Podstawowa w Baranowie

 

Wyniki „I Powiatowego Pikniku Prewencyjnego”

Szkoły ponadpodstawowe:

Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle

Zespół Szkół Powiatowych w Goworowie

Zespół Szkół Powiatowych w Czerwinie

 

Nagrody Specjalne:

Turniej wiedzy:

- Szkoła Podstawowa w Kadzidle
- Zespół Szkół Powiatowych w Myszyńcu

 

Turniej Sprawności Fizycznej:

  - Szkoła Podstawowa w Chudku

 - Zespół Szkół Powiatowych w Goworowie

Pierwsza pomoc przedmedyczna:

- Szkoła Podstawowa w Kadzidle
- Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle

Turniej Strzelecki:

- Szkoła Podstawowa w Łęgu Starościńskim
- Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle.

Jeszcze raz gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom „I Powiatowego Pikniku Prewencyjnego”, a współorganizatorom oraz partnerom  dziękujemy za współpracę, ufundowanie nagród i chęć włączenia się w akcję promującą szeroko pojęte bezpieczeństwo.