W dniach 2 - 4 czerwca br. odbył się 5. Rajd Harcerskim Tropem. W tegorocznym wydarzeniu udział wzięło 350 zuchów, harcerzy i instruktorów z całej Polski.

Corocznie uczestnicy poznają postaci, które miały znaczący wpływ na rozwoju ruchu harcerskiego i Związku Harcerstwa Polskiego. Tematyka, której podjęliśmy się podczas tegorocznej edycji, dotyczyła życiorysu Andrzeja Małkowskiego - twórcy, instruktora i teoretyka polskiego harcerstwa. Rajd odbył się w malowniczej Kamiance (gminie Rzekuń, powiecie Ostrołęckim), gdzie nad Narwią rozbite było harcerskie obozowisko.
Sobotnia gra terenowa nawiązywała do rożnych etapów życia naszego bohatera, zarówno harcerskiego, jak i prywatnego. Inspiracją do zadań rajdowych była książka autorstwa Andrzeja Małkowskiego - "Scouting jako system wychowania młodzieży". Po zmaganiach na trasach rajdowych, uczestnicy wzięli udział w różnego rodzaju warsztatach, m.in. warsztaty krótkofalarstwa, chemiczne, aktorskie, gotowania i wiele innych. Nie zabrakło integracji i dobrej, harcerskiej zabawy przy ognisku i w rajdowej kawiarence.

Rajd zakończył się obrzędowym ogniskiem i apelem, na którym zostały ogłoszone zwycięskie patrole. Na uroczystym podsumowaniu Rajdu Powiat Ostrołęcki, który był współorganizatorem imprezy,  reprezentowała Pani Ewa Bakuła - pracownik Wydziału Promocji i Rozwoju.