Modernizacja oświetlenia i wymiana źródeł ciepła, zadania z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody oraz usuwanie azbestu - to projekty, które Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dofinansuje na terenie powiatu ostrołęckiego.

WFOŚiGW przeznaczy na realizację 21 projektów łącznie 1 783 950 zł. Umowy z samorządami podpisała we wtorek 6 czerwca, w Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, zastępca prezesa WFOŚiGW Kamila Mokrzycka.

 

- Robimy wszystko, aby tych środków na programy lokalne było jak najwięcej - mówił senator Robert Mamątow. - Mamy najwyższy wzrost gospodarczy w całej Unii Europejskiej i chcemy, żeby te środki, które wpływają do budżetu, spływały na Polskę powiatową i gminną.

- Gratuluję samorządowcom tego, że potrafią pisać te wnioski, starać się i zdobywać fundusze i realizować zadania - mówił kierownik Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce Marcin Grabowski, a także radny Sejmiku Mazowieckiego, który podziękował też za programy stronie rządowej.

- To fakt, że tych środków i różnych źródeł jest sporo, jest się za czym uganiać i czasem są to duże pieniądze - mówił z kolei starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł i zwrócił się do parlamentarzystów, a także szefowej WFOŚIGW: - Gdybyście mieli kiedykolwiek problem z wydatkowaniem środków finansowych zwracajcie się i do powiatu, i do gmin, a my wam w tym zawsze pomożemy.

 

Powiat Ostrołęcki otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 141 tys. zł na modernizację oświetlenia w ZSP w Goworowie, Kadzidle i Łysych.

 

Pozostali  beneficjenci:

Pikniki ekologiczne:

Gmina Goworowo - ekologiczny piknik rodzinny "Rodzina i świat z ekologią za pan brat" - 30 tys. zł

Gmina Myszyniec - ekologiczny piknik rodzinny przy Szkole Podstawowej w Myszyńcu - 30 tys. zł

Gmina Rzekuń - ekologiczny piknik rodzinny "Bądź eko dla siebie i środowiska" - 30 tys. zł

Modernizacja oświetlenia i wymiana źródeł ciepła:

Gmina Łyse - modernizacja oświetlenia - ok. 290 tys. zł

Gmina Lelis - przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim - 300 tys. zł

Gmina Kadzidło - wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Kadzidle - 300 tys. zł

Gmina Czerwin - modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie - 300 tys. zł

Usuwanie azbestu:

Gmina Łyse - 35 tys. zł

Gmina Goworowo - 35 tys. zł

Gmina Lelis - 35 tys. zł

Gmina Kadzidło - 35 tys. zł

Gmina Baranowo - 35 tys. zł

Gmina Rzekuń - 35 tys. zł

Gmina Myszyniec - 35 tys. zł

Gmina Troszyn - 35 tys. zł

Gmina Olszewo-Borki - 35 tys. zł

Ostrołęka - 12 800 zł

Czarnia - 35 tys. zł

Tekst i zdjęcia: terazostroleka.pl