Zarząd Powiatu w Ostrołęce ogłasza nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonym na obszarze Powiatu Ostrołęckiego.

Oferty wypełnione pismem maszynowym wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 4 września 2023 r. do Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, Pl. Gen. J. Bema 5, II piętro p. 35 bądź przekazać pocztą na wskazany wyżej adres. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty do Starostwa Powiatowego w Ostrołęce lub data stempla pocztowego. Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną.

Wzór wniosku o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Ostrołęckiego znajduje się w zakładce Urząd->Wydziały urzędu -> Wydział Promocji i Rozwoju-> Opieka nad zabytkami (akty prawne)

Druki można również pobierać w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce, Wydział Promocji i Rozwoju, pl. gen. J. Bema 5, 07-410 Ostrołęka, pok. 35.

PDFUchwała nr 1082 z dnia 22.08.2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dotacje na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku.pdf (432,33KB)

PDFTreść ogłoszenia.pdf (233,62KB)

DOCWniosek o udzielenie dotacji.doc (128,00KB)