W Rozworach, gm. Rzekuń, 16 września miało miejsce spotkanie podsumowujące projekt pn. „Z pamięcią o odrodzeniu niepodległej Polski”. Zorganizowało je Regionalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.

Powiat Ostrołęcki reprezentował wicestarosta Krzysztof Parzychowski. Podziękował za zaproszenie i przypomniał, że samorząd Powiatu chętnie wspiera inicjatywy, których pomysłodawcami są stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, koła rolnicze. Zwłaszcza takie, które aktywizują  i integrują lokalną społeczność. Mówił także o dobrej współpracy Powiatu z gminą Rzekuń, o realizowanych wspólnie inwestycjach i o tym, że gmina Rzekuń zawsze będzie mu bliska, bo jest jej mieszkańcem i przez wiele lat był jej sekretarzem.