U W A G A

Z PRZEPISÓW USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM

ZNIKAZGŁOSZENIE NABYCIA POJAZDU

OD 1 STYCZNIA 2024 ROKU NOWE KARY DLA WŁAŚCICIELI POJAZDÓW

Od dnia 1 stycznia 2024 r. każdy, kto kupi lub odziedziczy pojazd, będzie musiał go zarejestrować - dotyczy to również pojazdów fabrycznie nowych oraz sprowadzonych spoza Unii Europejskiej.

PRZEDSIĘBIORCA PROWADZĄCY OBRÓT POJAZDAMI

CZYN

PRZEKROCZENIE TERMINU

WYSOKOŚĆ KARY

Nie złożenie wniosku o rejestrację

90 DNI

1000 zł

Nie uzupełnienie braków wniosku

7 DNI (W 30 DNIACH)

1000 zł

Przekroczenie terminu na złożenie wniosku o rejestrację

180 DNI

2000 zł

Nie zgłoszenie zbycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP

30 DNI

250 zł

 

OSOBA FIZYCZNA

CZYN

PRZEKROCZENIE TERMINU

WYSOKOŚĆ KARY

Nie złożenie wniosku o rejestrację

30 DNI

500 zł

Nie uzupełnienie braków wniosku

7 DNI (W 30 DNIACH)

500 zł

Przekroczenie terminu na złożenie wniosku o rejestrację

180 DNI

1000 zł

Nie złożenie wniosku o rejestrację w przypadku nabycia pojazdu w drodze spadku (termin biegnie od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia

30 DNI

500 zł

Nie złożenie wniosku o rejestrację w przypadku nabycia pojazdu w drodze spadku (termin biegnie od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia)

180 DNI

2000 zł

Nie zgłoszenie zbycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP

30 DNI

250 zł