Radni Powiatu, a także prezydent Ostrołęki Łukasz Kulik, wiceprezydent Marta Głosek i wójt gm. Rzekuń mieli okazję w tym tygodniu obejrzeć stan realizacji największego zadania inwestycyjnego Powiatu – budowy mostu na Narwi w Teodorowie. Zarówno od strony Teodorowa, jak i od strony Łęgu Starościńskiego.

Wykonawca – konsorcjum Domost Sp. z o.o., Mostostal Kielce S.A. i Raitil Sp. z o.o. rozpoczął prace od wykonania wycinki drzew. Cała wycinka zaplanowana w ramach zadania została zrealizowana. Zabezpieczony został też cały teren prowadzonych robót zgodnie z wydanymi decyzjami środowiskowymi. Praktycznie w 100 % zrealizowana została również praca polegająca na zdjęciu warstwy humusu z całej trasy projektowanej drogi. Obecnie trwają prace związane z dowozem ogromnej ilości gruntu koniecznego do wykonania nasypu. Z 500  tys. ton gruntu, zostało przywiezionych ponad 300 tys. ton. Rozpoczęły się równolegle prace przygotowawcze obiektów mostowych oraz przepustów. Wykonywane są pale fundamentowe pod podpory obiektów mostowych.  Na moście na małej Rozodze wykonano już 100 proc. posadowienia. W moście na Narwi wbitych zostało większość pali – z wyjątkiem wchodzących w skład podpory. Te zostaną wbite gdy podniesie się stan wody w Narwi, umożliwiając  palowanie  z barki.

Prace przebiegają zgodnie z założeniami harmonogramu. W tej chwil ich zakres to 21 proc. całego zadania.

Koszt realizacji zadania wynosi 124 193 099,99 zł. Na budowę tego mostu Powiat Ostrołęcki otrzymał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 98,4 mln zł.

W kosztach budowy mostu partycypują również gmina Lelis – kwotą  1 617 000 zł oraz gmina Rzekuń  -  1 014 000 zł.

Budowa zaplanowana jest na lata 2023–2026. Umowa z wykonawcą przewiduje termin realizacji 30 miesięcy od daty podpisania umowy, co oznacza że most budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi powinna zakończyć się do końca stycznia 2026 roku.

- Jak poinformował nas wykonawca, planuje wcześniej wywiązać się z realizacji zadania – mówi starosta Stanisław Kubeł.