Ostrołęka świętuje: OSP z nowym wozem ratowniczo-gaśniczym!
Ostrołęka świętuje ważny krok ku większemu bezpieczeństwu – Ochotnicza Straż Pożarna wzbogaciła się o nowoczesny wóz ratowniczo-gaśniczy. W piątek, 23 lutego, odbyła się uroczystość, która zaznaczyła nowy rozdział w historii lokalnej jednostki OSP, dzięki oficjalnemu przekazaniu specjalistycznego pojazdu, który znacznie podniesie efektywność działań ratowniczych.
  1. W Ostrołęce miała miejsce uroczystość przekazania nowego wozu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej.
  2. Pojazd typu MAN TGM 18.280 wyposażono w armaturę wodno-pianową oraz sprzęt do ratownictwa medycznego, wysokościowego i technicznego.
  3. W przekazaniu uczestniczyły ważne osoby, w tym Łukasz Kulik, Prezydent Miasta Ostrołęki, przedstawiciele straży pożarnej oraz lokalnych władz.
  4. Koszt zakupu wozu wyniósł 380 tysięcy złotych, z czego 280 tysięcy złotych pochodziło z budżetu miasta, a 100 tysięcy ze środków OSP.
  5. Nowy wóz ma znacznie zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców Ostrołęki i okolic.

W obliczu potencjalnych zagrożeń, każdy moment ma znaczenie. Nowo przekazany wóz ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęce jest jak strażnik, który nie śpi, gotowy w każdej chwili stanąć do walki z żywiołem. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy GCBA 5/32 typu MAN TGM 18.280, dzięki zaawansowanemu wyposażeniu, w tym armaturze wodno-pianowej oraz narzędziom do ratownictwa medycznego, wysokościowego i techniczno-drogowego, stanowi solidne wsparcie dla druhów, którzy na co dzień ryzykują własne życie, by chronić nasze domy i rodziny.

Uroczystość przekazania nowego pojazdu zgromadziła nie tylko przedstawicieli straży pożarnej, ale także ważne postacie z życia publicznego i duchownego, co podkreśla wagę tego wydarzenia dla społeczności lokalnej. Nie bez znaczenia jest fakt, że zakup nowego wozu był możliwy dzięki wspólnemu zaangażowaniu miasta Ostrołęki, które przekazało 280 tysięcy złotych, oraz Ochotniczej Straży Pożarnej, dołożonej do tego 100 tysięcy złotych ze środków własnych. Taka synergia pokazuje, jak ważna jest współpraca na rzecz bezpieczeństwa i dobra wspólnego.

Nowy sprzęt to nie tylko podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Ostrołęki i okolic, ale także świadectwo troski o to, by strażacy ochotnicy dysponowali narzędziami pozwalającymi na jak najskuteczniejszą pomoc. Wzmacnia to poczucie wspólnoty i wzajemnej odpowiedzialności za losy naszej małej ojczyzny. Warto podkreślić, że nowy wóz ratowniczo-gaśniczy to nie tylko technologia, ale przede wszystkim ludzie – strażacy, którzy z niego korzystają, a których odwaga i poświęcenie są nieocenione.


Na podstawie: Urząd Miasta Ostrołęka