MZK Ostrołęka ogłasza nowości i zmiany w rozkładzie od marca 2024
Wiosenna rewolucja w komunikacji miejskiej Ostrołęki. Od 1 marca mieszkańcy zyskają nowe możliwości przemieszczania się po mieście oraz jego okolicach, co jest odpowiedzią na rosnące potrzeby komunikacyjne.
  1. Zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej wprowadzone przez Miejski Zakład Komunikacji od 1 marca 2024 roku.
  2. Uruchomienie nowej linii nr 13 łączącej Ostrołękę z miejscowościami Białobiel, Durlasy i Lelis.
  3. Start linii nr 14, mającej na celu usprawnienie dojazdu do osiedla Łazek i wspomaganie linii nr 6 w najbardziej narażonym na utrudnienia odcinku.
  4. Wprowadzenie linii nr 24, która połączy Ostrołękę z Łęgiem Przedmiejskim i Łęgiem Starościńskim.
  5. Zmiany w rozkładzie jazdy linii nr 6 i nr 7, zapewniające lepszą koordynację odjazdów i obsługę dworca kolejowego.
  6. Analiza funkcjonowania nowych i zmodyfikowanych linii w celu ewentualnych korekt.
  7. Stały wzrost zainteresowania komunikacją miejską w ostatnich miesiącach.

Maj 2024 roku przynosi mieszkańcom Ostrołęki świeże powiewy zmian w lokalnym transporcie publicznym. Miejski Zakład Komunikacji zdecydował się na wprowadzenie nowych linii oraz modyfikację istniejących kursów, aby sprostać oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców. To krok naprzód w kierunku bardziej efektywnej i dostępnej mobilności miejskiej.

Znaczącą nowością jest uruchomienie linii nr 13, która połączy centrum Ostrołęki z Lelisem, przemierzając po drodze miejscowości Białobiel i Durlasy. Ta nowa trasa z pewnością docenią osoby regularnie podróżujące między tymi punktami. Dodatkowo, linia nr 14 zapewni szybszy i bardziej regularny dojazd do osiedla Łazek, co jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców dotkniętych niedogodnościami komunikacyjnymi spowodowanymi lokalnymi inwestycjami drogowymi.

Wprowadzenie linii nr 24 to kolejna nowość, która ma na celu ułatwienie dostępu do obszarów Łęg Przedmiejski i Łęg Starościński, oferując bezpośrednie połączenie z centrum miasta. To znaczące udogodnienie dla mieszkańców tych rejonów, zwiększające ich mobilność i komfort życia.

Zmiany dotknęły również linii nr 6 i nr 7, gdzie zaktualizowany rozkład jazdy ma na celu lepszą koordynację odjazdów i poprawę obsługi dworca kolejowego w godzinach porannego szczytu. To odpowiedź na rosnące potrzeby pasażerów korzystających z połączeń kolejowych.

Wprowadzenie nowych linii i modyfikacja istniejących kursów to efekt dialogu i współpracy z Gminą Lelis, mającej na uwadze dobro mieszkańców. Efekty tych zmian będą uważnie monitorowane, aby w razie potrzeby wprowadzić dalsze ulepszenia.

Stale rosnące zainteresowanie komunikacją miejską w Ostrołęce to pozytywny trend, który Miejski Zakład Komunikacji ma nadzieję utrzymać i rozwijać. Nowe i zmodyfikowane linie to krok w kierunku jeszcze lepszej obsługi mieszkańców, którzy na co dzień wybierają transport publiczny jako sposób na podróżowanie po mieście i okolicach.


Opierając się na: UM Ostrołęka