Spotkanie w sprawie współpracy Samorządu Mazowsza z NGO na rok 2025
Samorząd Województwa Mazowieckiego rozpoczyna prace nad rocznym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2025 rok. W związku z tym Federacja Mazowia oraz Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich organizują spotkanie informacyjne, które odbędzie się 2 lipca o godzinie 18.00 na Facebooku Federacji Mazowia.

Spotkanie informacyjne dla działaczy i urzędników

Federacja Mazowia oraz Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich zapraszają na spotkanie z Sarą Michalską, Pełnomocniczką Marszałka Województwa ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, oraz Marzeną Kuchtą, koordynatorką procesu konsultacji. Spotkanie kierowane jest do lokalnych działaczy i działaczek oraz urzędników i urzędniczek z województwa mazowieckiego, którzy współpracują z organizacjami pozarządowymi.

Tematyka spotkania i harmonogram prac

Podczas spotkania omówione zostaną kluczowe kwestie dotyczące rocznego programu współpracy. Uczestnicy dowiedzą się, czym jest ten program, jakie uwagi mogą do niego składać oraz w jaki sposób to zrobić. Dyskusja obejmie także sens zgłaszania uwag oraz harmonogram prac nad programem na 2025 rok. Spotkanie będzie tłumaczone na Polski Język Migowy i nagrywane, co umożliwi jego późniejsze odtworzenie.

Znaczenie konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne to istotny element tworzenia programów współpracy z NGO. Dzięki nim można lepiej zrozumieć potrzeby i oczekiwania organizacji pozarządowych, co pozwala na bardziej efektywną współpracę. Sara Michalska oraz Marzena Kuchta przedstawią szczegółowo, jak można zgłaszać uwagi i jakie znaczenie mają one w procesie tworzenia programu.

Plany samorządu na 2025 rok

Podczas spotkania zostaną również przedstawione plany Samorządu Województwa Mazowieckiego na współpracę z NGO w 2025 roku. Uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się, jakie inicjatywy i projekty są planowane oraz jakie wsparcie mogą otrzymać organizacje pozarządowe. To ważne informacje, które mogą pomóc NGO w lepszym przygotowaniu się do nadchodzącego roku.

Spotkanie jest finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.


Źródło: UM Ostrołęka