Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ostrołęka

Kilkuset policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce czuwało nad bezpieczeństwem w okresie Wszystkich Świętych. Policjanci patrolowali główne ciągi komunikacyjne oraz rejony nekropolii. Zwiększona liczba mundurowych pełniła także służbę na terenach osiedli mieszkaniowych. Komendant Miejski Policji w Ostrołęce podinspektor Krzysztof Szymański dziękuję wszystkim osobom, którzy zastosowali się do apeli dotyczących bezpieczeństwa w tym podniosłym czasie.

Przełom października i listopada to czas wzmożonych działań Policji ukierunkowanych na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, zwłaszcza w okresie uroczystości Wszystkich Świętych.

W związku z tym policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce  31 października, tak jak policjanci w całym kraju rozpoczęli akcję ,,ZNICZ”, w jej udział zaangażowano kilkuset ostrołęckich funkcjonariuszy.

W czasie trwania akcji na drogach powiatu można było zauważyć znacznie większą liczbę policjantów niż na co dzień.

W tych dniach głównym zadaniem mundurowych było dbanie o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Dlatego policjanci podejmowali działania mające na celu upłynnienie ruchu drogowego (szczególnie w dniu 1 listopada w okolicach cmentarzy). Oprócz tego policjanci zwracali uwagę na przestępstwa i wykroczenia popełniane w ruchu drogowym.

Zwiększona liczba policjantów zarówno tych umundurowanych, jak i po cywilnemu została skierowana na tereny blokowisk oraz osiedli domów jednorodzinnych.

W najbardziej newralgicznym dniu, czyli 1 listopada pomimo nie odnotowano żadnego poważnego zdarzenia drogowego.

Od rozpoczęcia akcji do chwili obecnej doszło na ,,naszych” drogach do jednego wypadku drogowego, w którym jedna osoba zginęła oraz do 12 ,,niegroźnych” kolizji drogowych.

Policjanci wyeliminowali z ruchu drogowego 6 nietrzeźwych kierowców i jedną osobę, która kierowała pojazdem będąc w stanie po spożyciu alkoholu.

Pamiętajmy, że zarówno kierowca, jak i pieszy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo na drodze. Wzajemne zrozumienie i przestrzeganie zasad, może znacząco wpłynąć na zmniejszenie ewentualnych wypadków i negatywnych zdarzeń.

W dalszym ciągu prosimy Państwa o rozwagę i zachowanie szczególnej ostrożności i ,,wyobraźni”. Apel ten kierujemy zarówno do kierowców, jak i niechronionych uczestników ruchu drogowego, czyli pieszych i rowerzystów.

Komendant Miejski Policji w Ostrołęce podinspektor Krzysztof Szymański dziękuję wszystkim osobom, którzy zastosowali się do apeli dotyczących bezpieczeństwa w tym podniosłym czasie.  

Działania w ramach akcji ,,Znicz” zakończy się wczoraj o godzinie 22.

 

podkom. Tomasz Żerański

KMP Ostrołęka